Biomassa

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules.

Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.
 
L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.

Aplicacions

Aplicacions tèrmiques

El procés de combustió de la biomassa llenyosa permet generar un fluid tèrmic (vapor, aigua calenta, oli tèrmic, etc) que possibilita un aprofitament directe i l’estalvi de combustibles fòssils derivats del petroli.

Així d’una manera directa, la combustió dels residus forestals i agrícoles poden ser una font energètica per a calefacció en l’àmbit domèstic, tant en instal·lacions individuals com col·lectives.

Aplicacions elèctriques

La combustió de la biomassa en una caldera permet generar vapor a alta pressió i temperatura, que s’expandeix en una turbina de vapor tot generant energia elèctrica.

També és possible la utilització de la biomassa en cogeneracions existents (amb motors alternatius, turbines de gas o turbines de vapor) a partir de les tecnologies de gasificació i piròlisi.
 

VIDEOS BIOMASSA