Autoconsum

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Les Bases de la Transició Energètica a Catalunya aprovades pel Govern el gener de 2017 dissenyen el camí cap a un nou model energètic 100% renovable a 2050 i on els ciutadans tindran un paper central.

La CE va presentar al novembre de 2016 l'estratègia "Energia Neta per a tots els Europeus" identificant els 3 pilars: apoderament del ciutadà, energies renovables i eficiència energètica, , al mateix temps defineix com a política imprescindible que el ciutadà pugui generar la seva pròpia energia, a emmagatzemar-la i compartir o vendre-la al sistema elèctric; evidència la necessitat d'avançar cap a la democratització de l'energia.
Produeix i consumeix la teva pròpia energia, l'autoconsum t'ho permet!
Catalunya està caminant cap a la transició energètica, un procés que situa els ciutadans en el centre del nou model energètic i implica la seva apoderament.

Com? Passant de ser consumidors passius a generadors de la seva pròpia energia per a l'autoconsum, emmagatzemant-i finalment compartint-la amb altres usuaris. L'autoconsum fotovoltaic transformarà el model energètic del actualitzat permetent que els habitatges siguin autosuficients i aprofitin el Sol com a recurs energètic gratuït i net.

Quan hi hagi prou instal·lacions domèstiques d'autoconsum fotovoltaic arribarà també a l'autoconsum compartit, mitjançant xarxes de distribució entre els diferents autoconsumidores per tot el territori, donant pas a les comunitats solars.
 
Desgraciadament, avui hi ha a la societat falsos mites i desinformació sobre l'autoconsum que frenen el seu desenvolupament. L'Institut Català d'Energia vol difondre amb aquesta campanya tota la informació sobre l'autoconsum fotovoltaic per desmuntar mites i permetre que els ciutadans puguin tenir en compte aquest nou model de consum energètic com una opció legal, viable tant tècnica com econòmicament, neta i responsable.

VIDEOS AUTOCONSUM

Tothom pot tenir una instal·lació d'autoconsum elèctric a casa seva?
En què consisteix l'autoconsum?
És interessant disposar de bateries en l'autoconsum elèctric?
Quins son els avantatges de l'autoconsum?
L'autoconsum és viable tècnicament?
eCasa: La llar eficient connectada al vehicle elèctric
Català
Call Now Button