ENERGIA SOLAR TERMICA

I quina és la vida útil de la instal·lació?

La vida útil d'una instal·lació d'energia solar tèrmica per a obtenció d'aigua calenta sanitària s'estima com de mitjana en 25 anys.