ENERGIA SOLAR TERMICA

En quant de temps es recupera la inversió?

El període de recuperació de la inversió dependrà principalment de la zona geogràfica, de la mida de la instal·lació i de la font d'energia a la qual estem substituint i els hàbits de consum diaris.

Podem assenyalar com a referència, que l'amortització mitjana dels últims cinc anys de les instal·lacions realitzades per DiselEnergy han estat de 3.2 anys de mitjana en territori Català.

No obstant això, la tendència del preu de les energies fòssils com l'electricitat o el gas / butà / gas-oil és a l'alça pel que els temps de recuperació de la inversió seran cada vegada menors.