ENERGIA SOLAR TERMICA

Que altres beneficis té instal·lar energia solar tèrmica per a ACS?

A més de l'estalvi de combustible i per tant econòmic, l'ús de l'energia solar tèrmica té els següents avantatges:

Ens evita el disgust en gran mesura per les constants pujades del gas i l'electricitat i altres combustibles fòssils.

Elimina la dependència energètica de la nostra casa d'una primera necessitat com és l'aigua calenta sanitària.

Aporta valor afegit a l'habitatge, podent servir d'argument de venda i millora i la certificació energètica del nostre habitatge.

Permet reduir l'emissió de gasos productors d'efecte hivernacle, causants de l'escalfament global.

En reduir les emissions de contaminants, contribueix a una major neteja de l'aire i a prevenir malalties respiratòries.

Redueix la dependència energètica de l'estat respecte a tercers països.

Genera ocupació i contribueix a dinamitzar l'economia.

La seva amortització és a curt termini.

No requereix inversió inicial ja que es pot pagar amb l'estalvi generat mes a mes fins a la seva amortització total, per tant incidim de forma positiva a l'economia familiar reduint la nostra dependència energètica.