ENERGIA SOLAR TERMICA

Com funcionen els sistemes solars per produir aigua calenta sanitària (ACS)?

Bàsicament, un sistema solar per producció d'aigua calenta sanitària es compon d'un col·lector o panell solar i un dipòsit d'emmagatzematge d'aigua.

El funcionament és ben senzill: l'aigua del dipòsit és escalfada pel líquid calor transportador circulant que és escalfat per la radiació solar que incideix sobre els panells.

Hi ha diferents sistemes com poden ser els termosifons que no solen portar bomba i el líquid calor transportador funciona per efecte termosifònic de circulació natural o els sistemes forçats, on una bomba força la recirculació del líquid calor transportador que escalfa l'aigua calenta sanitària t'atreveixes d'un serpentí o els tubs de buit amb o sense Heat - Pipe.