ENERGIA SOLAR TERMICA

Per a què serveix l'energia solar tèrmica?

Les aplicacions més esteses d'aquesta tecnologia són l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS), la calefacció per terra radiant i el preescalfament d'aigua per a processos industrials. Altres aplicacions esteses són l'escalfament d'aigua per a piscines cobertes o a la intempèrie i l'obtenció de fred per a climatització.