AUTOCONSUM

Quant temps es triga a amortitzar la inversió?

L’objectiu de la transició energètica que proposa DiselEnergy és aconseguir que, de la mateixa manera que actualment un ciutadà assumeix el cost d’instal·lació d’una caldera, d’un tendal o una persiana, sense fer cap estudi de viabilitat econòmica, la generació d’energia mitjançant renovables es converteixi en un element essencial a considerar. Si no es tenen en compte les ajudes o bonificacions fiscals, l’amortització dependrà de l’energia provinent de la instal·lació fotovoltaica que es pugui aprofitar, així com del preu de la instal·lació.

La recuperació de la inversió, si s’utilitzen els ajuts i les bonificacions, es produeix al cap d’entre 3 i 5 anys, sempre en funció de cada cas, i en molts casos, en menys de 3 anys. Cal tenir en compte que aquestes instal·lacions tenen una vida útil superior als 25 anys, amb una garantia de generació dels panells durant els 20 primers anys al 90% del rendiment, i en els 25 primers anys al 85%; per tant, un cop amortitzada la instal·lació, hi haurà encara molts anys de generació i estalvi econòmic en la factura.