AUTOCONSUM

Quin cost té una instal·lació fotovoltaica?

El cost d’una instal·lació fotovoltaica dependrà de la potència instal·lada però no sempre podem parlar d’una proporcionalitat directa, ja que, en funció de la dimensió, s’apliquen costos d’escala, de manera que, a mesura que la instal·lació és més gran, es poden aconseguir preus més competitius. D’altra banda, el preu dependrà de les facilitats de l’obra per fer la instal·lació.

Com més senzilla sigui la instal·lació dels panells i dels equips auxiliars així com el pas del cablejat, més fàcil serà obtenir un preu més econòmic. És molt important tenir en compte que, actualment, instal·lacions com les esmentades tenen ajuts i bonificacions fiscals associades.