AUTOCONSUM

Què passa si s’espatlla?

Com qualsevol altra instal·lació elèctrica de fàcil de manteniment pot passar que, en un moment donat, hi hagi algun component que es faci malbé. Cal tenir en compte les garanties pròpies dels components i equips i, més enllà d’això, seria recomanable disposar d’un manteniment que inclogui petites actuacions de reparació en cas d’incidència.