AUTOCONSUM

Es considera adequada la visita una vegada a l’any d’un tècnic expert en manteniment d’aquests tipus

En el cas que la instal·lació disposi de bateries, caldrà fer-ne un seguiment més acurat. Depenent de la tipologia de les bateries, es requerirà més o menys manteniment; per exemple, si són de plom, caldrà garantir que no s’escalfen i que els vasos no es buiden. Això es resol amb altres bateries, com les de plom-gel, Ni-Cd o Li+ (ió liti).