AUTOCONSUM

Com he de fer el manteniment?

El manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions és molt senzill; cal, però, garantir que els diferents components, per exemple els inversors, estan nets de pols i que no hi ha cap element dels equips que pugui estar malmès.