AUTOCONSUM

Quina durada té una instal·lació fotovoltaica?

La vida útil d’aquest tipus d’instal·lacions és llarga, la garantia dels panells de generació és de 25 anys. Un cop passats aquests 25 anys es redueix lleugerament el rendiment dels panells i del conjunt de la instal·lació, però tot i així segueix produint. Actualment a Europa, funcionen instal·lacions fotovoltaiques de més de 40 anys. Cal tenir en compte que la vida de la instal·lació dependrà del manteniment que es realitzi; per tant, és important tenir cura de la instal·lació. En cas que la instal·lació disposi de bateries, la vida útil d’aquestes depèn dels cicles i l’ús que se’n faci, però, en tot cas, és més curta que la vida útil de la resta de components (panells, inversors, etc.) i, per tant, caldrà preveure’n la substitució durant la vida útil de la instal·lació.