AUTOCONSUM

Quant temps necessitaran per fer la instal·lació?

El temps que es requereix per fer una instal·lació d’aquest tipus és reduït. Un cop es té clar el projecte i es disposa de tots els materials, l’execució durarà poques setmanes o dies, depenent de la dimensió que tingui i de les dificultats de pas del cablejat.