AUTOCONSUM

He de fer algun tipus d’obres per fer arribar l’electricitat generada a casa meva en cas d’instal·la

La connexió de servei de subministrament és la part de la instal·lació elèctrica de la companyia que ens subministra l’energia. Quan són instal·lacions amb modalitat d’autoconsum, la connexió de la instal·lació de generació amb la nostra xarxa s’ha de lligar a la part interior del domicili, és a dir del comptador de casa nostra cap a l’interior de l’habitatge.

El que es coneix com a “aigües endins”. En el cas de fer una instal·lació de generació per a autoconsum, a banda d’instal·lar els mòduls i elements de connexió auxiliar que es necessiten (inversor, equips de protecció, comptador en alguns casos, etc.), caldrà connectar la línia elèctrica a l’interior de la llar, aigües endins de la connexió de servei de subministrament. Això no implica fer una gran obra, però cal preveure la connexió elèctrica física a dins del domicili i habilitar un petit espai a l’interior de la llar per a possibles proteccions o aparells electrònics.

Es tracta d’un espai molt petit (una paret d’un metre d’amplada aproximadament), però caldrà tenir-ho en compte. En el cas que es considerés adient la instal·lació de bateries, caldria tenir en compte també un espai per a la col·locació d’aquests elements. Finalment, cal tenir present que el conjunt d’elements estaran sempre connectats per cablejat, i per tant, caldrà preveure el pas d’una petita safata de cablejat en el cas que no existeixi un pas d’instal·lacions o un pas de cablejat ocult (sota paret).