AUTOCONSUM

I si vull fer la instal·lació només per al meu habitatge?

En el cas d’una instal·lació individual sobre coberta comunitària però d’ús privatiu, caldrà demanar permís a la comunitat sempre que es produeixi alguna modificació o actuació sobre la coberta de l’edifici. En el cas que la coberta sigui de la propietat i el seu ús també, caldrà, en qualsevol cas, demanar conformitat dels veïns de l’escala i, com en el primer cas, es requerirà una majoria simple segons la normativa vigent, el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (article 553.25).