AUTOCONSUM

He de pagar l’anomenat “impost al sol”?

El RD 900/2015 indica que l’impost al terme d’energia no afecta les instal·lacions de menys de 10 quilowatts (kW) i la majoria d’instal·lacions domèstiques tenen una potència inferior. Per tant, només estaran afectades aquelles instal·lacions amb bateries amb l’objectiu de reducció de potència o bé en aquells casos on la potència de la instal·lació superi la potència contractada a l’habitatge o comunitat. Això tampoc passa en la majoria d’instal·lacions domèstiques.

Actualment, no hi ha coneixement sobre cap instal·lació que estigui pagant el famós “impost al sol”.

Europa, mitjançant les directives europees, aposta pel model de generació d’energies renovables com la fotovoltaica. En aquest sentit, s’espera que “qüestions” com l’impost al sol desapareguin en el futur i que es disposi de més mecanicismes per als consumidors proactius. El consumidor proactiu o prosumer és una figura reconeguda en la directiva “Energy Efficiency Directive Winter package 2016“.