AUTOCONSUM

És legal tenir aquesta instal·lació?

Cal canviar el missatge: l’autoconsum és viable, tant tècnicament com jurídicament.