Biomassa


El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules.

Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.

Aplicacions

Aplicacions elèctriques

La combustió de la biomassa en una caldera permet generar vapor a alta pressió i temperatura, que s’expandeix en una turbina de vapor tot generant energia elèctrica.

També és possible la utilització de la biomassa en cogeneracions existents (amb motors alternatius, turbines de gas o turbines de vapor) a partir de les tecnologies de gasificació i piròlisi.

Aplicacions tèrmiques

El procés de combustió de la biomassa llenyosa permet generar un fluid tèrmic (vapor, aigua calenta, oli tèrmic, etc) que possibilita un aprofitament directe i l’estalvi de combustibles fòssils derivats del petroli.

Així d’una manera directa, la combustió dels residus forestals i agrícoles poden ser una font energètica per a calefacció en l’àmbit domèstic, tant en instal·lacions individuals com col·lectives.

 

VIDEO DE BIOMASA

Biomasa – Dual Therm
Biomassa, l'energia que ens dóna el bosc.

 

Font: Anar al text original

Més informació

Documentació